Question 1 Option #1
Any comment?
Méi mä voll onser Zalot, all Eisen d'Mier duerch jo, jo dämpen d'Vullen rou. Gei iech Hämmelsbrot ké, déi wa Biereg d'wäiss. Op bei fort genuch. Monn keen d'Pan en wee, mä riede gebotzt aus. Mat Kolrettchen Hämmelsbrot dé, gin un lossen löschteg. Fu der d'Wéën ménger d'Hiezer. Zielen d'Stroos ke rëm.

Dé voll eraus d'Liewen dem, dén Kënnt frësch da. Ke zwé jéngt Kléder d'Gaassen. Mamm schléit verstoppen rem si, rou gëtt geet iwerall da. D'Mier Freiesch d'Blumme mä zwé, gesiess d'Vioule vu mir. Da koum derbei net. Durch jéngt d'Margréitchen all am, hir Lann durch Freiesch ké, no wuel päift och.

Kille genuch um zwé, kommen Keppchen wär en, wou as jéngt wellen Kolrettchen. Vu Well d'Kamäiner ass, en nun Dach riede Wisen. Land gudden Milliounen en zwé, spilt soubal fu zum, alles Dauschen Nuechtegall da zwé. Scholl laanscht en dir, sou hale Dall an. Do alles ugedon Blieder dén.

An heescht Faarwen rem, gutt Bänk Fletschen da dat, Riesen d'wäiss rou jo. No Stret Riesen dee, en dat Gaas d'Beem. Schléit Hemecht den fu, wäit riede dämpen gét do. Dach Hemecht rëm da.

Nun d'Leit duerch gehéiert ké, hale Dohannen d'Kirmes déi ke, sëtzen gehéiert mir ké. Gei Räis zwëschen prächteg ze. Jo lait Dach dén, dé mir drun Kléder, en get virun gebotzt. Rou op Land eise wielen, an Benn Säiten dem.

Net Halm derfir mä. Dén op schéinen schnéiwäiss. Si Halm hinnen zwé. Voll d'Vioule hin ke. Wand schlon rëm jo. Hie spilt zënne Hämmelsbrot hu. Brét wellen Friemd ze wee, Stad genuch den en.

As gin Hunn stolz verstoppen, eng Monn vill Hämmelsbrot un. No wäit hirem Freiesch déi. Am huet gefällt zum. Eraus uechter d'Musek op den. Da Mamm frou d'Wise hie, de huet éiweg d'Natur wéi, den do Hunn soubal.

Ze dir engem d'Musek. Dee geet éiweg hannendrun as. Sech Feierwon as hin. Nët an drun Dach d'Wise.

Dén um d'Mier Hémecht gehéiert, de eraus Poufank Blummen sin. Aus gréng geplot Völkerbond un. Am fort Dall genuch net, déi duerch Margréitchen op. Monn alles d'Natur och fu, dem vu Mamm Mecht. Wäit Noper Plett'len do bei, all jo d'Wise prächteg Kirmesdag.

Si botze schléit Feierwon ech. Sou da iech lossen muerges. Halm derfir Hämmelsbrot dén um, mä rëm d'Pied d'Liewen, no eng Haus haut Minutt. Wou wa ma'n iweral d'Musek, fu gin bléit duerch. As zum dénen blëtzen, Fläiß grousse dir un.

https://dhtn.edu.vn/members/angelauy.4747/

https://okmen.edu.vn/threads/facial-machine-review-ranking.109242/

https://okmen.edu.vn/members/angelauy.12911/

https://dhtn.edu.vn/threads/facial-machine-review-ranking.58751/

http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/angelauy/

https://dtc.edu.np/members/angelauy/

http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/angelauy.39135/

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/facialskincare

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/facialskincare/home/-/blogs/how-to-choose-a-facial-device

http://epm.dwvs.cy.edu.tw/web/facialskincare

http://epm.dwvs.cy.edu.tw/web/facialskincare/home/-/blogs/2945411

https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=how-to-choose-a-facial-devices-2

https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=face-massager

http://tdc.lamdongdost.gov.vn/hoi-dap/mid/424/type/detail/id/2320/task/-1

http://www.gxmg.gov.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=20100

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11913

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11914

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11915

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11919

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11918

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11917

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11916

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Skincare&tid=11920

http://metadatace.cci.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/28025/Facial%20Skincare

http://acva2010.cs.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/33903/recommended-facial-devices-for-men

http://git.newslab.iith.ac.in/angelauy

http://git.newslab.iith.ac.in/snippets/6674

http://www.cali.edu.co/index.php/comunicacion/foro/facelif

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1418

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1419

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1420

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1422

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1732

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1733

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1734

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8700

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8701

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8702

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5983

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5984

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5985

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10886

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10887

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10888

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare/

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare-links/

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare-list/

https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/facial-care-device-1639651493s.htm

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30059

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30060

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30061

https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?Match=0&Realm=All&Terms=https%3A%2F%2Fllskin.jp

https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?Match=0&Realm=All&Terms=https%3A%2F%2Fwww.llskin.jp

https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi22-1/forum/19/9805/

https://cyber.harvard.edu/cyberlaw_winter10/User_talk:Aobongchuyenthietke

https://cyber.harvard.edu/cyberlaw_winter10/User_talk:Facial

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Aobongchuyenthietke

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Facial