Question 1  
Any comment?
Sản phẩm máy chà sàn giúp làm sạch bề mặt sàn cho nên nó sẽ mang lại một không gian lao động, học tập và làm việc và học tập sạch sẽ thoáng mát.. Từ đó nâng cao được hiệu quả hơn.

Việc kết hợp với các loại dung dịch tẩy rửa chuyên dụng, máy chà sàn giúp làm sạch và diệt khuẩn cho bề mặt sàn tối đa, ngăn chặn những vi khuẩn phát triển, từ đó bảo vệ sức khỏe cho con người.

Mặt khác, các thiết bị này có khả năng vận hành êm ái, không gâyô nhiễm tiếng ồn cho người điều khiển máy cũng như những người xung quanh khác.
https://dienmayhoanglien.vn/may-cha-san.html
http://ipc.daknong.gov.vn/vn/1114/45825.htm
http://www.cccbeducacio.org/en/web/vantrunginfo/home/-/blogs/may-cha-san-lien-hop-co-chuc-nang-gi?
http://opr.provincia.caserta.it/web/vantrunginfo/home/-/blogs/su-dung-may-cha-san-lien-hop-co-loi-gi-
https://edu.sepve.org.gr/web/vantrunginfo/home/-/blogs/may-cha-san-co-bao-nhieu-loai
https://cityofkozani.gov.gr/web/vantrunginfo/home/-/blogs/loi-ich-su-dung-may-cha-san-lien-hop
https://adoxx.org/live/web/vantrunginfo/home/-/blogs/loi-ich-su-dung-may-cha-san-lien-hop

http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=5052
https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=11332
https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=7609
https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=7312
http://sharepoint.bath.k12.va.us/tech/forum/Lists/Forum%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=4380
http://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=17054
https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=5147
http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=2894
http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=2817
http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=17254
https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=6400
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=15911
http://hnncddc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-2421
http://www.aeche.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=17256
http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=12295
http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=11467
https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?ID=5787
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=2948
http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=9110
http://rsc.gov.vn/SitePages/faqDetail.aspx?item=767
http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=3204
https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=364
https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/DispForm.aspx?ID=5711
http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=369

http://thietke.bathuoc.thanhhoa.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=354
https://www.ndmc.gov.za/sites/register/Lists/CAP%20Form/DispForm.aspx?ID=8452
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=7720
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=1204961
https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/29204985#_19_message_29204985