Question 1 Option #2
Any comment?
https://www.xepladua.com/ – Nghệ nhân xếp lá dừa Hà Tho cung cấp hoa lá dừa, cho thuê nghệ nhân gấp lá dừa, làm cào cào lá dừa, dạy thắt lá dừa … cổng cưới lá dừa tại Tp.HCM và các tỉnh.

#xepladuanghethuat, #nghenhangapladua, #lamcaocaoladua, #thatladua

NGHỆ NHÂN XẾP LÁ DỪA HÀ THO
Địa chỉ : Phòng 1, Tầng 1, Ha Tho Shop, số 2867/68/5B QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 038.377.3839
Email : info@xepladua.com
Website : https://www.xepladua.com/
Facebook : https://www.facebook.com/xepladuanghethuat/
Twitter : https://www.twitter.com/xepladuangheth1/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/xepladuanghethuat/
Pinterest : https://www.pinterest.com/xepladua/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9CCc-0YBrqRoPzVLxDkIuA
Google Sites : https://sites.google.com/view/xepladua/xep-la-dua-nghe-thuat/
https://drive.google.com/drive/folders/1jo4nvln_RvCnH-XVFZBw0XD7jn4BwUUb?usp=sharing